A-kasser

Har du den rigtige a-kasse, eller skal du til at melde dig ind? Du kan få overblik over a-kassemarkedet og sammenligne a-kasser via vores tjeneste.

Vi gør det enkelt at se hvilke fordele, priser og muligheder de forskellige udbydere tilbyder.

Er det svært at skifte a-kasse?

Det korte svar er nej. Den nye arbejdsløshedskasse vil hjælpe dig med at ordne alt det praktiske, samt sikre at din anciennitet bliver overført.

Alt du skal gøre er derfor at udfylde dine oplysninger og bekræfte skiftet, så a-kassen kan klare resten for dig.

Kort om a-kassemarkedet

Det er altid vigtigt at huske, at alle a-kasser giver dig ret til samme dagpengesatser og reglerne er ens for alle. Den primære forskel ved de forskellige udbydere, er derfor deres priser og medlemsfordele.

De tværfaglige a-kasser vil de favne alle faggrupper, mens de mere specifikke arbejdsløshedskasser typisk er målrettet specifikke brancher og erhverv. Fordelen vil primært være at de har et mere dybdegående kendskab og specialiseret viden på et fagligt område.

Omvendt vil de tværfaglige udbyder nyder bedre af synergierne imellem forskellige brancher og derigennem kunne tilbyde dig en bredere vifte af fordele og viden.

Gratis a-kasse for studerende

Det er gratis at melde sig i a-kasse som studerende, så du bør melde dig ind med det samme, hvis du ikke allerede har gjort det.

Dit udgangspunkt som færdiguddannet studerende vil være langt bedre, da du har ret til dagpenge.

Får du ikke meldt dig ind i tide, senest i månederne efter du er færdig, frafalder din dagpengeret. Du skal dermed vente 1 år på at optjene dagpengeretten, hvilket du nok vil ærgre dig over som studerende. Særligt hvis du ikke lykkedes med at finde et job, efter endt uddannelse.

Optjening af anciennitet

Anciennitet er et begreb der kendes forskellige steder fra, og dækker over hvor længe du har været medlem.

Jo længere tid du har haft en forsikring, eller været kunde i en bank, desto højere anciennitet har du. I forsikringsbranchen er det velkendt, at det kan medføre lavere priser.

I a-kassebranchen skal du have været medlem i mindst 1 år, før du optjener din dagpengeret. Dette for at du først bidrager solidarisk, før du får retten til at økonomisk støtte, hvis du mister dit job.